Συνολικός απολογισμός εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων:

Τρεις εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις
Πότε: από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2019
376 ωφελούμενοι ηλικίας 3 -25 ετών
Πού: Για 2η συνεχόμενη χρονιά στο Rubaare, Uganda (8 μέρες), για 1η φορά στο Monde, Uganda (8 μέρες) και στη Rwamagana, Rwanda (5 μέρες).

Rubaare, Uganda (2η φορά εκπαιδευτική κατασκήνωση)
Monde, Uganda (1η φορά εκπαιδευτική κατασκήνωση)
Rwamagana, Rwanda (1η φορά εκπαιδευτική κατασκήνωση)

1η φορά Εκπαιδευτική Κατασκήνωση

Rwamagana, Rwanda

Μάρτιος 2019

2η φορά Εκπαιδευτική Κατασκήνωση

Rubaare, Uganda

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2019

1η φορά Εκπαιδευτική Κατασκήνωση

Monde, Uganda

Ιανουάριος 2019