Η δημιουργία μιας κοινωνίας στην οποία τα παιδιά και οι νέοι εκτιμώνται, καλλιεργούνται και προστατεύονται πλήρως τα δικαιώματά τους.

Μια κοινωνία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά, να αναπτυχθούν, να αυτονομηθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.