Χάρτης - Τοποθεσία

Τοποθεσία: Monde – Uganda
Διάρκεια: 8 ημέρες

Εκπαιδευτική κατασκήνωση

67 ωφελούμενοι ηλικίας 3 – 18 ετών
– Από το σύνολο των 67 συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική κατασκήνωση, τα 50 ήταν κορίτσια (75%) και τα 17 αγόρια (25%).
– Η ηλικιακή ομάδα 3-6 συμπεριλάμβανε 21 παιδιά (30%). Η ηλικιακή ομάδα 7-11 συμπεριλάμβανε 44 παιδιά (62%). Η ηλικιακή ομάδα 12-18 συμπεριλάμβανε 26 παιδιά (8%).

Στόχος μας είναι η ολιστική ενδυνάμωση των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ο εξοπλισμός και θωράκισή τους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές  που συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες:

  • Συζήτηση για πρόληψη και παρέμβαση ελονοσίας (malaria) / Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
  • Προσωπική υγιεινή
  • Έμμηνος ρύση
  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ομαδικότητα, συνεργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες παρουσίασης)
  • Ομάδες συζητήσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης (συνεργασία, αλληλεγγύη, ενδυνάμωση)
  • Παιδαγωγικό και Δημιουργικό Παιχνίδι (μουσικοκινητικές δραστηριότητες,  κατασκευές, παιχνίδια κοινωνικοποίησης, ψυχοκινητικές δραστηριότητες)

Επιπλέον το πρόγραμμα περιλάμβανε:

– Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης.

– Κάλυψη αναγκών ειδών προσωπικής υγιεινής και γραφικής ύλης όλων των παιδιών της κατασκήνωσης.

Φωτογραφικό Υλικό