Uganda - Το μαργαριτάρι της Αφρικής

Σύμφωνα με έρευνες η Ουγκάντα ​​συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 χωρών στον κόσμο με πολύ υψηλά ποσοστά παιδικής και μητρικής θνησιμότητας. Μάλιστα οι νέοι κάτω των 25 ετών, αντιπροσωπεύουν το 77% του πληθυσμού της Ουγκάντα. Παράλληλα,  το AIDS αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των εφήβων, συνυπάρχοντας με ελονοσία, διάρροια, πνευμονία και άλλες σοβαρές λοιμώξεις.  Μερικά από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνουν ανεπαρκή χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας και αδύναμα θεσμικά και κοινοτικά συστήματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραπάνω. Το ποσοστό των παιδιών που στερούνται πρόσβασης σε ασφαλές νερό ανέρχεται σε 30%, ενώ παράλληλα αναδύεται έντονη ανησυχία για παιδιά με αναπηρίες.

Αναφορικά με την εκπαίδευση, ενώ η Ουγκάντα ​​έχει κάνει σημαντικά βήματα στην επέκταση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ποσοστά εγκατάλειψης  του σχολείου παραμένουν υψηλά.

Η ελλιπής χρηματοδότηση και οι καταστροφές (φυσικές και ανθρωπογενείς) συνεχίζουν να υπονομεύουν και να διαταράσσουν  την παροχή εκπαίδευσης, καθώς και την ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών εν γένει.  Παράλληλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή και παρακολούθηση  του σχολείου, τείνουν να είναι τέτοια που μειώνουν τις ευκαιρίες για την εγγραφή παιδιών, με αποτέλεσμα οι φτωχότερες οικογένειες να επιλέγουν συχνά να κρατούν τα παιδιά εκτός σχολείου για να εργαστούν.

Τα παιδιά που βιώνουν δυσχερείς και αντίξοες συναισθηματικές εμπειρίες στην καθημερινότητά τους από την παιδική ηλικία κινδυνεύουν να εμφανίσουν ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις ή παρεκκλίσεις .

Οι παραπάνω προκλήσεις εντείνονται ιδίως στις αγροτικές περιοχές, όπου η ποιότητα αυτών των βασικών υπηρεσιών παραμένει πολύ χαμηλή και οι ανάγκες εξαιρετικά μεγάλες.

Rwanda - Η χώρα των χιλίων λόφων

Η Δημοκρατία της Ρουάντα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της χώρας, βρίσκεται στην ανατολική κεντρική Αφρική και έχει πρωτεύουσα το Κιγκάλι.

Από το 1994, η Ρουάντα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την εξασφάλιση ειρήνης, ασφάλειας, την οικονομική ανάπτυξη και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των παιδιών.

Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Ρουάντα, (42,9% του πληθυσμού μεταξύ των ηλικιών 0 και 14 και με μέση ηλικία 18,8). Επιπλέον, τα παιδιά της Ρουάντα, συχνά ζουν σε επισφαλείς καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα ιδιαίτερα τα παιδιά που ζουν σε αγροτικές περιοχές έχουν συχνά περιορισμένη πρόσβαση σε θεμελιώδεις ανάγκες, όπως διατροφή, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και προστασία. Μόνο το 47% έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό.  Ο πολύ νέος πληθυσμός της Ρουάντα είναι μια συνέπεια της φρικτής γενοκτονίας που συνέβη στη Ρουάντα το 1994, όπου περίπου 1.000.000 άνθρωποι  σκοτώθηκαν σε περίπου 4 εβδομάδες.

Περισσότερο από το 10 % των παιδιών της Ρουάντα – εκτιμάται ότι είναι ορφανά σήμερα. Τα περισσότερα λόγω της γενοκτονίας ή του πολέμου, ωστόσο παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός ορφανών εξαιτίας του  HIV / AIDS. Μερικά από αυτά τα παιδιά ζουν με ανάδοχες οικογένειες, άλλα μεταναστεύουν στους δρόμους της πόλης σε μια προσπάθεια να παλέψουν για επιβίωση. Ανεξάρτητα από το τι τους οδήγησε στη σημερινή τους κατάσταση, όλα τα παιδιά έχουν ένα κοινό : την ανάγκη για προστασία, περίθαλψη και εκπαίδευση.

Η ποιότητα της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι συχνά καλή, καθώς περίπου το 54% των εκπαιδευτικών στερούνται βασικών προσόντων και οι αίθουσες διδασκαλίας είναι υπερπληθείς. . Μεγάλο ποσοστό των παιδιών που εγγράφονται στο σχολείο είναι πιθανό να αποβληθούν λόγω μη καταβολής των διδάκτρων.

Παρά την καθιέρωση της δωρεάν εκπαίδευσης το 2017 στις πρώτες βαθμίδες το ποσοστό παρακολούθησης της εκπαίδευσης παραμένει χαμηλό και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι πρωταρχικής σημασίας σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, όπως η Ρουάντα καθώς  όχι μόνο επιτρέπει τη διαφυγή ή την αποφυγή της παιδικής εργασίας, αλλά επίσης αναπτύσσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των παιδιών που απαιτούνται για να επηρεάσουν την κοινωνία και την ανάπτυξή της.