Χάρτης - Τοποθεσία

Τοποθεσία: Rwamagana – Rwanda
Διάρκεια: 5 ημέρες

Εκπαιδευτική κατασκήνωση

106 ωφελούμενοι ηλικίας 3 – 25 ετών
– Από το σύνολο των 106 συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική κατασκήνωση, τα 56 ήταν κορίτσια (53%) και τα 50 αγόρια (47%).
– Η ηλικιακή ομάδα 3-6 συμπεριλάμβανε 16 παιδιά (15%). Η ηλικιακή ομάδα 7-11 συμπεριλάμβανε 38 παιδιά (35%). Η ηλικιακή ομάδα 12-18 συμπεριλάμβανε 49 παιδιά (46%). Η ηλικιακή ομάδα 19-25 συμπεριλάμβανε 3 παιδιά (3%).

Στόχος μας είναι η ολιστική ενδυνάμωση των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες  και ο εξοπλισμός και θωράκισή τους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές  που συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες:

  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ομαδικότητα, συνεργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες παρουσίασης)
  • Ομάδες συζητήσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης (συνεργασία, αλληλεγγύη, ενδυνάμωση)
  • Παιδαγωγικό και Δημιουργικό Παιχνίδι (μουσικοκινητικές δραστηριότητες,  κατασκευές, παιχνίδια κοινωνικοποίησης, ψυχοκινητικές δραστηριότητες)

Επιπλέον το πρόγραμμα περιλάμβανε:

– Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης.

– Κάλυψη αναγκών ειδών προσωπικής υγιεινής και γραφικής ύλης όλων των παιδιών της κατασκήνωσης.

Φωτογραφικό Υλικό