Οι δράσεις μας στοχεύουν και  επικεντρώνονται στους παρακάτω άξονες:

 1. Εκπαιδευτικό
 • Ολιστική ενδυνάμωση παιδιών, νέων και εφήβων.
 • Κατασκηνώσεις δημιουργικής απασχόλησης, μορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου παιδιών που έχουν ανάγκη.
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού, γραφικής ύλης.
 • Εξασφάλιση ετησίων σχολικών διδάκτρων άπορων παιδιών (υποτροφίες).

(Σε πολλές χώρες της Αφρικής η βασική εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι δωρεάν)

 1. Ανθρωπιστικό
 • Παροχή νερού
 • Παροχή τροφής
 1. Αναπτυξιακό- Υποδομές
 • Πηγάδια νερού
 • Συνεισφορά στην ανέγερση σχολικών εγκαταστάσεων
 • Συνεισφορά στην ανέγερση ορφανοτροφείων
 1. Ιατροφαρμακευτικό
 2. Ιεραποστολικό 
 • Συνεργασία και στήριξη της τοπικής ιεραποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η βοήθεια προσφέρεται ανεξάρτητα από τη φυλή, θρήσκευμα, εθνικότητα, φύλο των αποδεκτών/-τριών της και χωρίς καμία εν γένει προκατάληψη ή διάκριση.