Η My Rafiki είναι ένας ελληνικός, εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υπηρετεί με αγάπη και ανιδιοτέλεια την ανάγκη προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, με ιδιαίτερη έμφαση στην εν γένει φροντίδα και βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των παιδιών και νέων της Αφρικής.

Κύριος στόχος μας είναι η ολιστική ενδυνάμωση των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες  και ο εξοπλισμός τους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, που συνοψίζονται στις παρακάτω θεματικές :

  • Προσωπική Υγιεινή (το σώμα μου και προστασία από ασθένειες, έμμηνος ρύση κ.λπ.)
  • Οδοντική Υγιεινή
  • Θέματα Ασφάλειας  (πρώτες βοήθειες κ.λπ.)
  • Τα δικαιώματα μου – Οι υποχρεώσεις μου
  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη ( ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ομαδικότητα, συνεργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες παρουσίασης)
  • Πρακτικά Εργαστήρια (καλλιέργεια γης, παρασκευή υγρού σαπουνιού, κατασκευή ξύλινης σπάτουλας κλπ)

Τα παραπάνω εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας, αλλά και γεωγραφικής περιοχής στην οποία στοχεύουμε. Η εκπαίδευση επηρεάζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας, αυξάνοντας μελλοντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης και την ευαισθητοποίηση για παγκόσμια ζητήματα, καλλιεργώντας  το αίσθημα της αλληλεγγύης, ενισχύοντας την ισότητα των φύλων, το σεβασμό  και πολλά άλλα. Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των παιδιών καλλιεργείται επίσης η  ανθεκτικότητά τους και ενισχύεται  η κοινωνική συνοχή και προλαμβάνονται σε σημαντικό βαθμό κοινωνικές συγκρούσεις.

Η My Rafiki δεσμεύεται να επιδεικνύει σεβασμό για τον πολιτισμό, τα ήθη και την υποδομή των περιοχών ή των χωρών όπου δρα. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται με τη χρήση υλικών και τεχνικών που σέβονται την κουλτούρα και την παράδοση των ομάδων στόχου, από έμπειρους επαγγελματίες και εθελοντές.