– Γενικός σκοπός του οργανισμού είναι η ολιστική ενδυναμωτική εκπαίδευση που πηγάζει από τις ανθρώπινες αξίες του σεβασμού και της αλληλεγγύης και προάγει τον ειρηνικό, αυτόνομο και αειφόρο τρόπο ζωής για όλες τις ηλικίες και πολιτισμούς.

– Η ενδυνάμωση των παιδιών που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις δεν θα ενισχύσει μόνο τις δικές τους συνθήκες αλλά και θα βελτιώσει τις συνθήκες των ευρύτερων κοινοτήτων, και θα συμβάλει στη συνολική κοινωνική συνοχή.

– Οι ειδικοί στόχοι κάθε εκπαιδευτικής κατασκήνωσης διαμορφώνονται ανάλογα με τη χώρα, τις ηλικιακές ομάδες και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

– Όλες οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας, αλλά και γεωγραφικής περιοχής στην οποία στοχεύουμε.

– Η My Rafiki δεσμεύεται να επιδεικνύει σεβασμό για τον πολιτισμό, τα ήθη και την υποδομή των περιοχών ή των χωρών όπου δρα. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται με τη χρήση υλικών και τεχνικών που σέβονται την κουλτούρα και την παράδοση των ομάδων στόχου, από έμπειρους επαγγελματίες και εθελοντές.
– H My Rafiki στηρίζει και συνεργάζεται με την τοπική ορθόδοξη εκκλησία, εφόσον οι κατασκηνώσεις μας γίνονται σε ορθόδοξες ενορίες, ωστόσο τα παιδιά είναι ανεξαρτήτου θρησκεύματος και φυλής και φυσικά δεν υπάρχει στόχος προσηλυτισμού.