Χάρτης - Τοποθεσία

Τοποθεσία: Rubaare – Uganda
Διάρκεια: 8 ημέρες

Εκπαιδευτική κατασκήνωση

203 ωφελούμενοι ηλικίας 3 – 25 ετών
– Από το σύνολο των 203 συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική κατασκήνωση, τα 96 ήταν κορίτσια (47%) και τα 107 αγόρια (53%).
– Η ηλικιακή ομάδα 3-6 συμπεριλάμβανε 35 παιδιά (17%). Η ηλικιακή ομάδα 7-11 συμπεριλάμβανε 86 παιδιά (42%). Η ηλικιακή ομάδα 12-18 συμπεριλάμβανε 76 παιδιά (38%). Η ηλικιακή ομάδα 19-25 συμπεριλάμβανε 6 παιδιά ( 3%).
– Από τα 203 παιδιά που παρακολούθησαν το 2o Campτα 68 είχαν παρακολουθήσει και το 1ο.

Στόχος μας είναι η ολιστική ενδυνάμωση των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες  και ο εξοπλισμός και θωράκισή τους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές  που συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες:

  • Προσωπική υγιεινή
  • Έμμηνος ρύση
  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ομαδικότητα, συνεργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες παρουσίασης)
  • Ομάδες συζητήσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης (συνεργασία, αλληλεγγύη, ενδυνάμωση)
  • Παιδαγωγικό και Δημιουργικό Παιχνίδι (μουσικοκινητικές δραστηριότητες,  κατασκευές, παιχνίδια κοινωνικοποίησης, ψυχοκινητικές δραστηριότητες)

Επιπλέον το πρόγραμμα περιλάμβανε:

– Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης.

– Κάλυψη αναγκών ειδών προσωπικής υγιεινής και γραφικής ύλης όλων των παιδιών της κατασκήνωσης.

Φωτογραφικό Υλικό