Χάρτης - Τοποθεσία

Τοποθεσία: Rubaare – Uganda
Διάρκεια: 8 ημέρες

Εκπαιδευτική κατασκήνωση

154 ωφελούμενοι ηλικίας 3-18 ετών
– Από το σύνολο των 154 συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική κατασκήνωση, τα 78 ήταν κορίτσια (51%) και τα 76 αγόρια (49%).
– Η ηλικιακή ομάδα 3-6 συμπεριλάμβανε 16 παιδιά (20%). Η ηλικιακή ομάδα 7-11 συμπεριλάμβανε 27 παιδιά (35%). Η ηλικιακή ομάδα 12-18 συμπεριλάμβανε  35 παιδιά (45%).
– Από το σύνολο των παιδιών (154) τα 49 έχουν παρακολουθήσει και τα 3 Camps.
– O αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στο 3ο camp ήταν μικρότερος
γιατί για κάποια σχολεία είχε αρχίσει η νέα σχολική χρονιά.

Στόχος μας είναι η ολιστική ενδυνάμωση των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες  και ο εξοπλισμός και θωράκισή τους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές  που συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες:

    • Προσωπική Υγιεινή
    • Έμμηνος Ρύση
    • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ομαδικότητα, συνεργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες παρουσίασης)
    • Ομάδες συζητήσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης (συνεργασία, αλληλεγγύη, ενδυνάμωση)
    • Παιδαγωγικό και Δημιουργικό Παιχνίδι (μουσικοκινητικές δραστηριότητες,  κατασκευές, παιχνίδια κοινωνικοποίησης, ψυχοκινητικές δραστηριότητες)

Πρακτικά Εργαστήρια : μάθημα κατασκευής ξύλινης σπάτουλας από κλαδιά στα παιδιά της κατασκήνωσης.

Επιπλέον το πρόγραμμα περιλάμβανε:

– Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης.

– Κάλυψη αναγκών ειδών προσωπικής υγιεινής και γραφικής ύλης όλων των παιδιών της κατασκήνωσης.

Φωτογραφικό Υλικό