Χάρτης - Τοποθεσία

Τοποθεσία: Monde – Uganda
Διάρκεια: 8 ημέρες

Εκπαιδευτική κατασκήνωση

77 ωφελούμενοι ηλικίας 3-13 ετών
– Από το σύνολο των 77 συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική κατασκήνωση, τα 50 ήταν κορίτσια (65%) και τα 27 αγόρια (35%).
– Η ηλικιακή ομάδα 3-6 συμπεριλάμβανε 13 παιδιά (17%). Η ηλικιακή ομάδα 7-11 συμπεριλάμβανε 56 παιδιά (73%). Η ηλικιακή ομάδα 12-18 συμπεριλάμβανε 8 παιδιά (10%).
– Από τα 77 παιδιά που παρακολούθησαν το 2ο Camp τα 25 είχαν παρακολουθήσει και το 1ο !

Στόχος μας είναι η ολιστική ενδυνάμωση των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες  και ο εξοπλισμός και θωράκισή τους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές  που συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες:

  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ομαδικότητα, συνεργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες παρουσίασης)
  • Ομάδες συζητήσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης (συνεργασία, αλληλεγγύη, ενδυνάμωση)
  • Παιδαγωγικό και Δημιουργικό Παιχνίδι (μουσικοκινητικές δραστηριότητες,  κατασκευές, παιχνίδια κοινωνικοποίησης, ψυχοκινητικές δραστηριότητες)

Πρακτικά Εργαστήρια: μάθημα παρασκευής υγρού σαπουνιού στα παιδιά της κατασκήνωσης.

Επιπλέον το πρόγραμμα περιλάμβανε:

– Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης.

– Κάλυψη αναγκών ειδών προσωπικής υγιεινής και γραφικής ύλης όλων των παιδιών της κατασκήνωσης.

Φωτογραφικό Υλικό